نگرش جامعه شناسی به دین با تاکید بر نظریه دورکیم
57 بازدید
محل نشر: پژوهش و حوزه » تابستان 1385 - شماره 26 » (39 صفحه - از 78 تا 116)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نگرش جامعه‏شناختی به دین می‏کوشد تا دین را تنها به مثابه پدیده‏ای اجتماعی و زاده جامعه بررسد و آن را تفسیری زمینی کند. یکی از پیشتازان و بنیانگذاران این نگرش که تأثیری ماندگار بر این رهیافت گذاشت، امیل دورکیم است که در کتاب صور ابتدایی حیات دینی، تفسیری از این سنخ به دست داد و دین را بازتاب آرمان‏های اخلاقی جامعه و ابزار حفظ و ثبات اجتماعی معرفی کرد. وی کوشید با بررسی کهن‏ترین و ابتدایی‏ترین دین موجود در میان قبائل ملانزی، یعنی توتمیسم، نظریه خود را بپروراند و آن را به ادیان دیگر تعمیم دهد. این مقاله پس از معرفی دورکیم و اندیشه‏های اصلی او، این تفسیر وی را گزارش و بررسی می کند و بر مسائل حل ناشده آن انگشت می‏گذارد. کلیدواژه: دین‏شناسی، جامعه‏شناسی دین، دورکیم، توتمیسم.