حدیث فضایل و اخلاق فلسفی
53 بازدید
محل نشر: علوم حدیث » پاییز 1385 - شماره 41 » (24 صفحه - از 13 تا 36)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حدیثی منسوب به حضرت امیرمؤمنان علیه‏السلام چهار فضیلت را به مثابه فضایل اصلی برمی‏شمارد که عبارت‏اند از: حکمت، شجاعت، عفت و عدالت. این مقاله می‏کوشد نشان دهد که این حدیث بیش از آن‏که بازگوی فضایل اخلاقی از دیدگاه اسلام باشد، بیانگر فضایل اخلاقی فرهنگ یونان باستان است. برای این کار، نویسنده به تحلیل مفهوم آرِته (فضیلت) در فرهنگ یونان باستان و فضایل معروف آن فرهنگ پرداخته، با بیان تحول تاریخی و مفهومی آنها دگرگونی آنها را در فرهنگ اسلامی در میان عالمان اخلاق پی‏می‏گیرد و با مقایسه آنها با آموزه‏های اخلاقی قرآن کریم، می‏کوشد تا کاستی‏های این حدیث را از نظر تعداد، اهمیت و محتوای فضایل اصلی نشان دهد و نتیجه بگیرد که چه‏بسا این حدیث از سوی علاقه‏مندان به اخلاق فضیلت‏محور یونانی برساخته شده باشد. کلید واژه‏ها: اخلاق فضیلت‏محور، حدیث فضایل، فضایل اخلاقی، فضیلت، اخلاق اسلامی.