وظیفه مترجم قرآن، ترجمه یا تفسیر؟
41 بازدید
محل نشر: بینات » بهار و تابستان 1385 - شماره 49 و 50 » (14 صفحه - از 10 تا 23)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در موارد متعددی شاهد ترجمه‌هایی از قرآن کریم هستیم که با متن اصلی سازگار نیست. علت برخی از این ناسازگاری‌ها ناتوانی علمی مترجم است، لیکن در اغلب موارد علت آن را باید در جای دیگری جست. نویسنده این مقاله بر آن است که یکی از علل اساسی خطای در ترجمه آیات قرآن کریم آن است که مترجم به دلیل داشتن باورها و اعتقادات خاصی، به جای ترجمه دقیق متن که در تعارض با آن باور است، می‌کوشد آن را تفسیر و تأویل کند و به دلیل گام نهادن به عرصه تفسیر و خلط میان وظیفه ترجمه و تفسیر دچار خطا می‌شود. وی برای نشان دادن این نکته دو آیه ساده و دور از پیچیدگی را انتخاب کرده و ترجمه‌‌های متفاوت آن‌ها را تحلیل کرده است. مقاله با این توصیه به پایان می‌رسد که مترجم، در مقام مترجم، تنها ملزم به ترجمه است، نه بیش از آن و هر گونه تلاشی جز آن به خطای در ترجمه و ارائه ترجمه‌ای مغایر با متن اصلی می‌انجامد.