نسبت اخلاق و سیاست؛ بررسی چهار نظریه
41 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » تابستان 1383 - شماره 26 » (22 صفحه - از 141 تا 162)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکى از کهن‏ترین و در عین حال جدى‏ترین مسایل فلسفه سیاسى، بیان نسبت اخلاق با سیاست است. این مقاله مى‏کوشد چهار دیدگاه عمده درباب این نسبت را بررسى، و دلایل آن‏ها را نقد و تحلیل کند. این چهار دیدگاه عبارت‏اند: الف) نظریه جدایى اخلاق از سیاست؛ ب) نظریه تبعیت اخلاق از سیاست؛ ج) نظریه اخلاق دو سطحى و د) نظریه یگانگى اخلاق و سیاست. واژه‏هاى کلیدى: اخلاق، سیاست، حکومت اخلاقى و حاکمیت.