نقش امر به معروف و نهی از منکر در مشارکت سیاسی
55 بازدید
محل نشر: ضمیمه خردنامه همشهری » 6 اسفند 1382 - شماره 15 » (3 صفحه - از 9 تا 11)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی