حقوق بشر اسلامی؛ آرزو یا واقعت/ نقدی بر اعلامیه حقوق بشر اسلامی (بیانیه قاهره)
68 بازدید
محل نشر: ضمیمه خردنامه همشهری » 1 بهمن 1382 - شماره 11 » (3 صفحه - از 7 تا 9)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی