صور بنیانی حیات دینی و دورکیم
46 بازدید
محل نشر: اندیشه نوین دینی » زمستان 1384 - شماره 3 » (34 صفحه - از 197 تا 230)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
امیل دورکیم (1858-1917م) از بنیانگذاران جامعه‌شناسی و یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌های این عرصه است. وی با انتشار کتاب صور بنیانی حیات دینی در 1912م، رهیافت جامعه‌شناختی به دین را به شدت قوت بخشید و تا سالیانی دراز در این راه پیشتاز بود. در این رهیافت کوشش می‌شود تا دین تنها به مثابه نهادی اجتماعی با سازوکاری معین بررسی، و ابعاد آن تحلیل گردد. صور بنیانی، نمونه کاملی از این نگرش به شمار می‌رود. دورکیم در این کتاب به استناد یافته‌های مردم نگاران با تحلیل یکی از ادیان ابتدایی، توتمیسم، نظریه‌ای را معرفی می‌کند که بر اساس آن دین جز تجلی خواست جامعه نیست و همة مناسک و شعائر دینی، کارکردی اجتماعی دارند و هدف از انجام آنها تقویت روح همبستگی میان اعضای جامعه است. ضمن ارائة تصویری کامل از آرای دین‌شناختی دورکیم، به نقد نظریة او دربارة ماهیت و کار‌کرد دین می‌پردازیم. کلیدواژه‌ها دین، رهیافت جامعه‌شناختی به دین، دورکیم، نهاد اجتماعی، جامعه‌شناسی دین.