علم کلام؛ تنگناها، پیشنهادها
36 بازدید
محل نشر: کیهان اندیشه » آذر و دی 1373 - شماره 57 » (13 صفحه - از 118 تا 130)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشتار با دو فرض آغاز شده است:نخست آنکه علم کلام از انجام وظایف اصلی خود بازمانده است. بدین جهت از آوردن شواهدی برای اثبات آن خودداری شده است.دوم آنکه مخاطب به تمام مسائل و اشارات مطروحه اشراف دارد، لذا به بیان اجمالی سرفصلها اکتفا شده و از معرفی منابع-جز در حد ضرورت-خودداری گشته و تنها به بیان پیوند میان مسائل و نتایج بسنده شده است.