الحدیث النبوی بین الروایة والدرایة، در یک نگاه
44 بازدید
محل نشر: علوم حدیث » بهار 1378 - شماره 11 » (7 صفحه - از 173 تا 179)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب حاضر* کوششى است در جهت بازشناسى احادیث سره از ناسره و ارائه ملاکهایى براى این کار، که در یک مقدمه کوتاه و دو بخش فراهم آمده است. مؤلف محترم (آیة اللّه جعفر سبحانى) در مقدمه، ضرورت و شیوه کار خود را توضیح مى دهد. او در بخش اوّل، پس از بحثهاى مقدماتى، ابزارهاى شناخت صحیح از سقیم را در حدیث بیان مى کند. در بخش دوم نیز ـ که بیشترین حجم کتاب (حدود ششصد صفحه) را تشکیل مى دهد ـ نویسنده با ابزارهایى که معرفى کرده، مى کوشد احادیث منقول از چهل صحابى نامور را ارزیابى کند و دلایل ضعف یا قوّت آنها را بازگوید.