تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1379 
معارف اسلامی 
دانشگاه قم 
 
دکترا 
1384 
کلام 
دانشگاه قم 
 
خارج